تشخیص ناهنجاری در مقابل یادگیری با نظارت

1 دقیقه |  2020/10/30

چه هنگام از تشخیص ناهنجاری و چه هنگام از یادگیری با نظارت استفاده می‌کنیم؟

در موارد زیر از تشخیص ناهنجاری استفاده کنید:

  • هنگامی که تعداد بسیار کمی از نمونه‌های مثبت داریم(y=1 … تعداد 0-20 نمونه رایج است) و تعداد زیادی از نمونه‌های منفی(y = 0).

  • ما انواع مختلفی از ناهنجاری ها داریم و برای هر الگوریتمی سخت است که از نمونه های مثبت یاد بگیرد که ناهنجاری ها چگونه هستند.ناهنجاری‌های آینده ممکن است شبیه هیچ یک از ناهنجاری‌هایی که تا کنون دیده‌ایم نباشند.

در موارد زیر از یادگیری با نظارت استفاده کنید:

  • هنگامی که تعداد زیادی از هر دو نمونه‌های مثبت و منفی داریم. به عبارت دیگر، مجموعه آموزشی به صورت عادلانه‌تری به کلاس‌ها تقسیم بندی می‌شود.

  • هنگامی که به تعداد کافی از نمونه‌های مثبت برای الگوریتم داریم تا درک کنیم که نمونه‌های مثبت چگونه خواهند بود. نمونه‌های مثبت آینده احتمالا شبیه نمونه‌های مجموعه آموزشی خواهند بود.