نمونه ای از رانندگی خودکار

1 دقیقه |  2020/10/12

پروژه ALVINN ماشین خودران در سال ۱۹۸۹

ALVINN: Autonomous Land Vehicle In a Neural Network

برای مشاهده ویدئو این پروژه در YouTube بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی

توییت ای جالب در توییتر در این مورد (نیاز به vpn):