هفته پنجم

در این هفته شما یاد خواهید گرفت که چگونه شبکه های عصبی را آموزش دهید. شبکه عصبی یکی از قدرتمندترین الگوریتم های یادگیری است (وقتی طبقه بندی خطی کار نمی‌کند ، این همان چیزی است که ما معمولاً به آن متوسل می‌شویم)