نورون ها و مغز

1 دقیقه |  2020/09/15

مبدا و سرچشمه شبکه های عصبی ساخت الگوریتم هایی است که سعی کنند از مغز تقلید کنند. شبکه های عصبی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفته اند، اما در اواخر دهه ۹۰ از محبوبیت آن ها کاسته شد، و اخیرا به دلیل پیشرفت در سخت افزار کامپیوتر ها دوباره احیا شده است.

شواهدی وجود دارد که مغز تنها از یک الگوریتم یادگیری برای انجام تمام عملکرد های محتلف خود استفاده می‌کند.

دانشمندان سعی کرده اند در مغز حیوانات اتصال بین گوش و قشر شنوایی آن در مغز را قطع کنند و به جای آن عصب بینایی را به قشر شنوایی متصل کنند و دریافت اند که قشر شنوایی دیدن را یاد می‌گیرد!

image3.png

به طور مشابه برای قشر حس لامسه:

image4.png

برای مثال های بیشتر اجرایی شده می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

image5.png

پروژه Brainport

با زبان خود ببینید! ویدئو مربوط به این پروژه را در Youtube ببینید (روی تصویر کلیک کنید!):

Brainport Vision Device