هفته چهارم

در این هفته، ما شبکه های عصبی را پوشش می‌دهیم. شبکه عصبی مدلی است که از نحوه کار مغز الهام گرفته شده است.

امروزه به طور گسترده ای در بسیاری از برنامه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد: هنگامی که تلفن شما دستورات صوتی شما را تفسیر و درک می‌کند، احتمالاً یک شبکه عصبی به درک گفتار شما کمک می‌کند. هنگامی که یک چک را نقد می‌کنید، ماشین هایی که به طور خودکار ارقام را می‌خوانند نیز از شبکه های عصبی استفاده می‌کنند.