یادگیری آنلاین

1 دقیقه |  2020/11/29

با استفاده مداوم کاربران از یک وب سایت، می‌توانیم یک حلقه بی پایان (x، y) دریافت کنیم، جایی که برخی اقدامات کاربر را برای ویژگی های x جمع می‌کنیم تا برخی رفتارهای y را پیش بینی کنیم.

در هنگام جمع آوری می‌توانید θ را برای هر زوج جداگانه (x، y) به روز کنید. از این طریق می‌توانید با مجموعه جدیدی از کاربران سازگار شوید، زیرا به طور مداوم تتا را به روز می کنید.