هفته دهم

به هفته 10 خوش آمدید! در این هفته ، ما یادگیری ماشین در مقیاس بزرگ را پوشش خواهیم داد. یادگیری ماشین وقتی بهترین کار را می کند که داده های فراوانی برای استفاده از آموزش وجود داشته باشد. با توجه به مقدار داده ای که بسیاری از وب سایت ها / شرکت ها امروز جمع آوری می کنند ، دانستن چگونگی مدیریت “داده های بزرگ” یکی از مهارت های بیشتر در سیلیکون ولی است.